Zbog posebnih okolnosti nastalih pojavom bolesti COVID - 19 uzrokovanom epidemijom virusa SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo financija je okružnicom od 20. ožujka 2020. objavilo da do daljnjega odgađa rok predaje financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. svim obveznicima definiranim Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18 i 126/19) - proračunskim i izvanproračunskim korisnicima te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ovom dopunom gore navedene okružnice Ministarstvo financija utvrđuje novi rok predaje financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. za sve obveznike i to 11. svibnja 2020.

PREUZMI OKRUŽNICU