seminari
 

Poslovni edukator d.o.o. organizira dva seminara godišnje, jesenski i proljetni te nekoliko manjih seminara i radionica. Jesenski i proljetni seminar svaku godinu posjeti preko 1000 sudionika što potvrđuje kontinuitet u kvaliteti organizacije, odabiru tema, destinacije i sl.