Poslovni.eu se bavi područjima EU fondova te unutar ovog područja nudi nekoliko usluga.
SAVJETOVANJE

Administrativno upravljanje projektom
Financijsko upravljanje projektom
Opravdavanje proračunskih stavki
Priprema projektnih izvještaja (interim i završni)

Upravljanje projektom:
– podrška pri potpisivanju ugovora
– savjetovanje o izmjenama
– kontrola izvršenja i naplate
– upravljanje dokumentacijom

Vođenje projekta:
– podrška pri odabiru najboljeg ponuđača i izvođača
– ugovorno upravljanje
– inspekcijski sastanci i posjeti
– osobna uključenost u upravljanje projektom

PRONAĐI ZA MENE EU PROJEKT

„Pronađi za mene EU projekt“ je usluga pretraživanja otvorenih i najavljenih natječaja za klijenta
koja uključuje:

Dostava sažetaka natječaja za koje je klijent prihvatljiv
Praćenje i analiza svih otvorenih natječaja u kojima je klijent potencijalno prihvatljiv partner

U sklopu „Male poslovne škole“ nudimo jednodnevne i višednevne edukacije.

Višednevne edukacije su edukacije za Voditelja pripreme i provedbe EU projekata
Jednodnevne edukacije o novostima i aktualnim natječajima unutar EU fondova

EU projekti 01